GPS monitoring

 

Základné zostavy pre GPS monitoring vozidiel, alebo osôb, spracované do balíkov zahŕňajúcich samotný hardvér, aktivačný poplatok a montáž. Balíky riešení sú zamerané na hlavné oblasti: monitoring osobných vozidiel, monitoring nákladných vozidiel, monitoring osôb (detí alebo seniorov), ale poskytujú aj rozšírené verzie: Blokovanie motora, Detekcia rušičky, Kontrola paliva.

 

 

Základný gps monitoring pre osobné vozidlá, ktorý je určený na sledovanie pohybu vozidla na mape, zistenie histórie jázd a knihu jázd pre zjednodušenie administratívy súvisiacej s vozovým parkom.

Pomocou nášho gps monitoringu KeetecSAT poskytujeme zákazníkom okamžitý prehľad o využívaní vozového parku.

KeetecSAT Monitoring zákazníkom prináša:

  • jednoduchú obsluhu cez web rozhranie prostredníctvom internetu
  • možnosť zistiť aktuálnu polohu vozidla, stav, rýchlosť, smer jazdy
  • zobraziť históriu jázd vrátane trasy s presnou adresou a dĺžkou státia
  • zníženie administratívneho zaťaženia automatickým generovaním knihy jázd
  • možnosť identifikovať štýl jazdy vodiča pred dopravnou nehodou
  • ochranu vozidla pred odcudzením a neoprávneným používaním
  • zvýšenie efektivity využívania pracovného času u zamestnancov

Vzhľadom na to, že pri gps monitoringu sú požiadavky zákazníkov veľmi rôznorodé, je potrebné pripraviť vhodné riešenie pre každého zvlášť. Naši obchodno-technickí zástupcovia sa Vám budú radi venovať, zistia vaše potreby a pomôžu vyskladať vhodnú kombináciu produktov. Pre lepšiu orientáciu uvádzame cenu najzákladnejšieho monitoringu pre osobné vozidlá vrátane montáže.

Položky základného riešenia KeetecSAT gps monitoring:

  • gps monitorovacia jednotka GPS Smart
  • aktivačný poplatok / jednotka
  • montáž