Cestná Svetelná Signalizácia


Riadenie dopravy v mestách prináša so sebou problémy:

  • bezpečnosti cestnej premávky,
  • plynulosti cestnej premávky,
  • priepustnosti komunikácií,
  • preferencie MHD,
  • preferencie záchranných zložiek,
  • priestorových obmedzení
  • nedostatku dostupných finančných zdrojov

Spoločnosť KBL s.r.o. skúma trh a dostupné produkty a ponúka vám systémy riadenia dopravy, ktoré vám pomôžu vyriešiť väčšinu uvedených problémov.

Ponúkame vám systémy od spoločnosti CROSS, ktoré vám pomôžu zvýšiť priepustnosť komunikácií bez nákladného rozširovania počtu jazdných pruhov.

Ponúknuté riešenia sa vyznačujú inovatívnosťou, spoľahlivosťou, dlhou životnosťou a výhodným pomerom ceny a úžitkových vlastností.

Spoločnosť CROSS sa už od roku 1994 zaoberá vývojom a výrobou komponentov pre radiče CSS. Bohaté skúsenosti v odbore umožňujú spoločnosti CROSS ponúkať celý rad produktov a služieb pre moderné riadenie mestskej dopravy.

Radiče z produkcie spoločnosti CROSS v súčasnosti riadia stovky križovatiek a dopravno-riadiace ústredne navrhnuté spoločnosťou CROSS sú v prevádzke v mestách rôznych veľkostí. Spoločnosť CROSS sa usiluje byť neustále v popredí vývoja a vždy ponúkať pokrokové technológie a najaktuálnejšie inžinierske know-how.

Technológia a systémy CROSS používajú pre inteligentné riadenie dopravy v mestskom prostredí najnovšie poznatky a poskytujú tým najvýhodnejšie riešenia pre optimalizáciu cestnej premávky v meste.

Decentralizovaná filozofia radičov CROSS umožňuje implementáciu adaptívneho a dynamického riadenia dopravy i v menších mestách s obmedzeným rozpočtom.

Ponúkame vám:

  • Radič CROSS RS 4 (radič CSS - cestnej svetelnej signalizácie) pre moderné križovatky v meste
  • Radič CSS CROSS RS 4P pre chodecký prechod (prechod pre chodcov)