Software Cross PTC

 

Softwarový balík CROSS PTC je určen pro parametrické programování a nahrávání dopravních definic (vytvořených např. v systému LISA+) do řadiče. Software CROSS PTC umožňuje definovat a nahrávat pevné signální plány, řízení ovládané provozem, "noční celočervený provoz", preferenci MHD, preferenci integrovaného záchranného systému atd. Kromě dopravní části umožňuje CROSS PTC také nastavovat hardwarové parametry řadiče.

Hlavní výhody:

 • Mimořádně efektivní
 • Rychlá definice a nahrávání
 • Kompatibilní s LISA+
 • Snadná definice parametrů HW radiče
 • Knihovna rozšiřujících speciálních dopravních funkcí

Klíčové vlastnosti:

 • Definice pevných signálních plánů a jejich nahrávání
 • Definice řízení závislého na provozu
 • Definice "nočního celočerveného provozu"
 • Defice preference MHD
 • Definice preference integrovaného záchranného systému
 • Definice HW
 • Definice komunikace