Platby za internet 2013/2014

 

Prehľad platieb internet KBL za rok 2013

 

Meno   September Október November December
Horňák 13,28€ 13,28€ 13,28€ 13,28
Markovič 13,28€ 13,28€ 13,28€ 13,28
Lojš xxx 13,28€ 13,28€ 13,28

 

 

Prehľad platieb internet KBL za rok 2014

 

Meno Január Február Marec Apríl

Horňák

13,28 13,28 13,28 13,28
Markovič 13,28 13,28 13,28 13,28
Lojš 13,28 13,28 13,28 13,28
Kožiarský -         - - 13,28
Kokolus 10 10 10  
Macko 17      
Koprda 20 20 20 20
Macijewič 10 10 10 10
Čičák 10 10 10 10
Kotora 10 10 10 10
Štefanič 10 10 10 10
Grigeľ dom 13,28 13,28 13,28 13,28
Grigeľ byt        
Stanko,MUDr 22 22 22 22
Krajnik,Mgr 22 22 22 22
Hudak,Ing 21,50 21,50 21,50 21,50

 

 

 

Meno Máj Jún Júl August

Horňák

       
Markovič        
Lojš        
Kožiarský        
Kokolus        
Macko        
Koprda        
Macijewič        
Čičák        
Kotora        
Štefanič        
Grigeľ dom 13,28 13,28    
Grigeľ byt        
Stanko,MUDr        
Krajnik,Mgr        
Hudak,Ing