Projektová dokumentácia

 

     Vypracuvávame projektovú dokumentáciu vyhradeného elektrického zariadenia pre súkromné osoby ale aj živnostníkov elektrikárov a väčšie firmy. Číslo certifikátu 0135/40/2013-EZ-P-E2-A/OS

 

    Sprievodná technická dokumentácia vyhradeného elektrického zariadenia sa spracúva v rozsahu zodpovedajúcom charakteru zariadenia a technickým požiadavkám. Súčasťou sprievodnej technickej dokumentácie je aj návod na bezpečné používanie, údržbu a podmienky na vykonávanie kontrol a prehliadok. Ináč povedané každý objekt musí mať zakreslený reálny stav elektroinštalácie v zmysle  zákona  605/2007 §5. Teda každá zmena elektroinštalácie musí byť zakreslená v projektovej dokumentácii. Za túto zmenu je zodpovedný investor. Projektovú dokumentáciu tvorí projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia elektrického zariadenia, na základe ktorej možno vykonať  odborné prehliadky, odborné skúšky a protokoly o určení vonkajších vplyvov alebo prostredí určené v technickej norme.