UNI-T UT275

Merací prístroj zemných odporov - kliešťový

 

 

UT275 - merač zemných odporov

 
UT 275 - Merač zemných odporov na meranie odporu uzemnenia a meranie unikajúcich prúdov.Kliešťový merač uzemnenia je vhodné použiť tam, kde nie je možné použiť klasickú metódu merania zemného odporu pomocou zemných sond (čo je problém napríklad v mestách, kde sú veľké asfaltové a betónové plochy). Kliešťový merač nie je možné použiť u jednozvodových