UNITESTER 07

Revízny merací prístroj na spotrebiče a náradie, PC

UNITESTER 07

 

CHARAKTERISTIKA

Prístroj UNITESTER 07 meria:

 • izolačný odpor meracím napätím 500 V, 250 V resp. 100 V
 • odpor ochranného vodiča prúdom min. 200 mA
 • úbytok napätia na ochrannom vodiči resp. odpor ochranného vodiča prúdom min. 10 A, AC
 • unikajúci prúd priamou metódou
 • unikajúci prúd rozdielovou metódou
 • unikajúci prúd nepriamou metódou
 • sieťové napätie
 • prúd odoberaný meraným spotrebičom
 • príkon meraného spotrebiča
 • cosφ spotrebiča
 • dotýkový prúd do 3 mA