Vyhľadávač kovov SEBEN MD-3005

Vyhľadávač kovov SEBEN Allround MD-3005


Vyhľadávače kovov v zemi

 

Vyhľadáva veľké kovové predmety (napr.: kovové potrubia, podzemné a zasypané hydranty, kanálové poklopy, markery podzemných vedení) do hĺbky cca 100 cm, malé predmety (napr.: prstene, mince, šperky) do hĺbky cca 20 cm.