Preklady / tlmočenie

 

 

Preklady

Realizujeme preklady z Anglického jazyka do Slovenského, a naopak v rôznych oblastiach.
 

Tlmočenie

Poskytujeme taktiež tlmočnícke služby. Najčastejšie sú to konzekutívne a simultánne tlmočenie.

Jazyková výučba

Zabezpečujeme aj výučbu Anglického jazyka od začiatočníkov až po pokročilých.