Pristupové a komunikačné systémy

nadpis

 
DIGITÁLNE
2-VODIČOVÉ AUDIO SYSTÉMY DDS
DIGITÁLNY VIDEOSYSTÉM
DDV KARAT
ANALÓGOVÉ 4+n AUDIO
SYSTÉMY DDZ
PRÍSTUPOVÉ SYSTÉMY
BES, DEK SIEŤ, RAK
PRÍSLUŠENSTVO PRE PRÍSTUPOVÉ SYSTÉMY
dds ddv ddz bes ps
dot domáce telefóny a sieťové napájače

 DDS KARAT - ANTIKA
dot kódová voľba
dot priama voľba
dot montážne príslušenstvo

 DDS KARAT - INOX
dot kódová voľba
dot priama voľba
dot montážne príslušenstvo

 DDS GUARD
dot kódová voľba
dot priama voľba
dot montážne príslušenstvo

 Príslušenstvo DDS
dot Monitor DDS - pre adresné otváranie
dot Programátor DDS
dot videotelefóny a sieťové napájače

 DDV KARAT - ANTIKA
dot moduly videovrátnikov a tlačidlové moduly
dot montážne príslušenstvo

 DDV KARAT - INOX
dot moduly videovrátnikov a tlačidlové moduly
dot montážne príslušenstvo

dot príklady zostáv
 
dot sada DDV pre jedného účastníka
dot domáce telefóny
dot náhradné diely pre domáce telefóny
dot sieťové napájače

dot DDZ KARAT - tlačidlové tablá
dot sady DDZ KARAT pre 1 a 2 účastníkov
 
dot DDZ GUARD - tlačidlové tablá
dot DDZ TT94 - tlačidlové tablá
dot DDZ TT85 - tlačidlové tablá
 
dot spínací modul EZ
dot elektrický vrátnik - výbehový typ
 BES - RFID, RF
dot operačné jednotky a rádioprijímače
dot operačné jednotky UNISIEŤ
dot programovacie nástroje
dot prívesky,karty a ovládače
dot čítačky a Wiegand kódovač
 
 DEK SIEŤ - iButton
dot operačné jednotky
dot operačné jednotky UNISIEŤ
dot programovacie nástroje
dot čipy a držiaky
dot dotykové plochy a chráničky
 
 RAK
dot RAK BES a RAK DEK jednoduchý prístupový systém
dot EKO RAK nízkoodberový prístupový systém
dot výstupné a núdzové tlačidlá
dot akustická signalizácia a iné príslušentvo
 
dot napájacie a zálohové zdroje
dot solárne panely
 
dot výťahové kontrolné systémy VKS
 
dot kódovače
dot elektrický dverový ovládač
 
dot zariadenia vzdialenej správy
ELEKTRICKÉ
ZÁMKY
ELEKTROMAGNETY
A MOTORICKÉ ZÁMKY
MONITOROVACIA
TECHNIKA
VCHODOVÉ TELEFÓNY A TELEKOM TECHNIKA
DOMOVÉ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY
ez emz dmz tp eim
dot symetrické
dot mini symetrické
dot bezpečnostné symetrické 1000kg
dot asymetrické
dot bezpečnostné asymetrické
dot vodotesné IP54
dot požiarné 1150°C
dot lišty zámkové a náhradné diely
dot zámky Tesla
dot mikro PGX pre vitríny a skrinky
dot elektromagnetické ME / MEX
dot konzoly a príslušenstvo
dot magnetické prídrže
dot Shearlock 1500 kg
dot elektromotorické
dot kabelové priechodky
dot dverová lišta s elektromagnetmi
dot kamery interiérové
a exteriérové
dot kryty, konzoly
a objektívy
dot DVR - digitálne videorekordéry
dot web servery a príslušentvo
dot vchodové telefóny
dot telefónne prístroje
dot spínacie zariadenia
dot prepážkový komunik. systém
dot piezosignalizátory
dot zvončeky, húkačky
dot príslušenstvo pre PC siete
dot PRAKTIK - zásuvky a vypínače
dot PRAKTIK výstavba
dot televízne a telefónne zásuvky
dot ostatný elektro- inštalačný materiál

https://aplikacia.tesla.sk/