Zabezpecenie

Riešenia pre rodinné domy

 

Nadobudnutie bytu, rodinného domu alebo chaty je pre väčšinu občanov celoživotnou záležitosťou.
Z tohto dôvodu by občania mali mať záujem chrániť si svoj majetok a aktívne pristupovať na zvyšovaní jeho ochrany, pokiaľ možno ihneď po jeho nadobudnutí.

Elektrické zabezpečovacie systémy okrem toho, že dnes spĺňajú množstvo iných kritérií, avšak ich hlavných poslaním je odradenie potencionálneho páchateľa od vykonania trestného činu krádeže vlámaním a tým aj zabráneniu odcudzenia alebo poškodenia majetku. Okrem tejto základnej funkcie elektrické zabezpečovacie systému majú za cieľ
v prípade, že došlo k vlámaniu do bytu aj adresné hlásenie o poplachovej udalosti na zvolené monitorované miesto, napr. na pult centralizovanej ochrany a zadržanie páchateľa priamo na mieste trestného činu.

Investície vložené na vybudovanie elektrického zabezpečovacieho systému sú takmer zanedbateľné oproti tým, ktoré boli vložené na kúpu bytu alebo výstavbu rodinného domu a sú investované na niekoľko desiatok rokov.